Shut Down The Knee Cut Pass with Jiu Jitsu World Champion Bernardo Faria

 

If you want to upgrade your Jiu Jitsu faster get Bernardo Faria’s
*NEW* Battle Tested Half Guard DVD Click Here.

February 20, 2017